Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. – aktualizacja 06.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zapytanie ofertowe na zarządzanie obiektem Punkt Obsługi Podróżnych Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zapytanie ofertowe na Zarządzanie obiektem Punkt Obsługi Podróżnych wraz z terenem przyległym, położonym w Solcu Kujawskim przy ul. Dworcowej 2A Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Zapytanie ofertowe: Dostawa oprogramowania CorelCAD 2017 lub oprogramowania równoważnego na potrzeby realizacji Projektu „Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe – CE394”. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania CorelCAD 2017 lub oprogramowania równoważnego na potrzeby realizacji Projektu „Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe – CE394”. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Zapytanie ofertowe na: „Zarządzanie obiektem Punkt Obsługi Podróżnych wraz z terenem przyległym, położonym w Solcu Kujawskim przy ul. Dworcowej 2A” Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Zapytanie ofertowe na dostawę nowych książek dla Gimnazjum Publicznego nr 2 Szczegóły