Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2419, 2279/5, 2279/3, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap wyłożenia II Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap wyłożenia II Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 07 września 2021r., NNZ.42.1.SK.3.2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 września 2021r., WOO.410.299.2021.AT , dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 07 września 2021r., NNZ.42.1.SK.2.2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 września 2021r., WOO.410.298.2021.AT , dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim – aktualizacja Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim – aktualizacja Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 98/6, 98/7, 100/2, 190, położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska [Nr 0002], gmina Solec Kujawski Szczegóły