Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.3.2019 – dot. przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną … na terenie P. D. DROBEX Sp. z o.o.” Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 03.12.2019 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016, dot. przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.12.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019, dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.11.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018, dot. przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu” przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową drogi wewnętrznej i istniejącej infrastruktury wod.-kan., gaz., c.o. i energetycznej na terenie P.D. DROBEX Sp. z o.o. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I”, na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły