Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 03.09.2021 Zapytane ofertowe na wykonanie usługi polegającej na rozbiórce budynku mieszkalnego na terenie działki nr 757/6 w miejscowości Solec Kujawski przy ul. Robotnicza nr 9A zgodnie z dokumentacja i decyzją Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót polegających na konserwacji, drobnych naprawach, remontach i usuwaniu awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi demontażu oraz wykonania i montażu drzwi zewnętrznych Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej 2xDN 300/450 w technologii preizolowanej – doziemnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 676/9, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi demontażu starych drzwi i wykonania wraz z montażem nowych drzwi zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2021 Zarządzenie nr V/72/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Zarządzenie nr V/71/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2021 „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2021 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2021/2022” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie nr V/43/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły