Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 14.06.2021 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2021/2022” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie nr V/43/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie Nr V/39/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dnia 21 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 29.03.2021 Zarządzenie nr V/38/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.02.2021 Zarządzenie nr V/ 19/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.01.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Zarządzenie nr V/140/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Deklaracja dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły