Typ Data Tytuł
Artykuł 28.07.2020 Zarządzenie Nr V/114/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Koordynator ds. dostępności Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Zarządzenie Nr V/113/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.07.2020 Zarządzenie nr V/106/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.07.2020 Zarządzenie Nr V/111/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 15.07.2020 Zarządzenie Nr V/110/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 14.07.2020 Zarządzenie nr V/37/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Akty prawne 10.07.2020 Zarządzenie nr V/104/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.07.2020 Zarządzenie nr V/103/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Programowej działającej przy Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.4210.247.2020.MT Szczegóły