Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.07.2020 Zarządzenie nr V/105/2020 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia V/98/20 Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.421.515.2019.EF Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Protokół z XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 30.06.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała nr XX/180/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Zarządzenie nr V/100/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 06.07.2020 Zarządzenie nr V/101/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.04.2020 Zarządzenie nr V/46/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej nr 050859C w Solcu Kujawskim Szczegóły