Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.04.2020 Zarządzenie nr V/64/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w spawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w okresie od 14 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2020 Uchwała nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie nr V/60/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2.04.2020 r. w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Zarządzenie nr V/201/2019 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Zarządzenie nr V/200/2019 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Białkowskiej z dnia 27.12.2019 roku Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/195/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/194/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/193/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/192/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły