Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/191/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/190/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – BZPiFZ.27.33.2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2017 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.04.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.04.2017 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.01.2017 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły