Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 11.02.2021 Zapytanie ofertowe na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2020 Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego na terenie os.Leśnego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2020 Przetarg nieograniczony na :Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach będących własnością Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.12.2020 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy w 2021r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.12.2020 Przetarg nieograniczony na utrzymanie nawierzchni dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2021r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.12.2020 Przetarg nieograniczony na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Gminy Solec Kujawski w 2021 roku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.11.2020 Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego pn: Termomodernizacja i przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.09.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.09.2020 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Robotnicza 2 ogłasza zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Robotniczej 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.09.2020 Przetarg nieograniczony na utworzenie strefy wypoczynku i zabawy przy ul. Adama Mickiewicza w Solcu Kujawskim. Szczegóły