Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2021 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.10.2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego…. Szczegóły
Akty prawne 26.10.2021 Zarządzenie Nr V/2/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.10.2021 Uchwała Nr XXXIV/267/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024. Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 Protokół z XXXIV sesji RM z dnia 22.10.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 25.10.2021 Uchwała Nr XXXIV/266/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Uchwała Nr XXXIV/269/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Uchwała Nr XXXIV/268/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Uchwała Nr XXXIV/…../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Uchwała Nr XXXIV/…../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Uchwała Nr XXXIV/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Szczegóły