Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.05.2021 Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 24.05.2021 Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 24.05.2021 Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 24.05.2021 Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Porządek obrad XXIX sesji RM zaplanowanej na 28 maja 2021 r. w trybie zdalnym Szczegóły
Akty prawne 20.05.2021 Zarządzenie Nr V/53/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Protokół z XXVIII sesji nadzwyczajnej RM z dnia 14.05.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 Uchwała Nr XXVIII/236/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” na obszarze użytku ekologicznego oznaczonego kodem PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.992 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 Zarządzenie Nr V/50/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wdrożenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły