Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Składanowskiej złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Aliny Kowalskiej złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.05.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. nieruchomości Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Lidia Szefke złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Nowaka złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Reginy Osińskiej złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Konaszewskiej złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Szalewskiej złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Krystyny Mikulskiej złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Zarządzenie Nr V/81/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza stałych uroczystości państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim Szczegóły