Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2019 Zarządzenie Nr IV/114a/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.04.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 Zarządzenie Nr V/67/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia propozycji nazwy placu położonego przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 Zarządzenie Nr V/65/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/60/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/58/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/64/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 05075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim w Solcu Kujawskim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Zarządzenie Nr V/63/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 Zarządzenie Nr V/61/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 Zarządzenie Nr V/56/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnego punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Szczegóły