Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.05.2021 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” na obszarze użytku ekologicznego oznaczonego kodem PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.992 Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Porządek obrad XXVIII sesji RM zaplanowanej na 14 maja 2021 r. w trybie zdalnym Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Sebastiana Wryczy – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Konaszewskiej – Zastępcy Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Filipiak – kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Krystyny Mikulskiej – Pełnomocnika Burmistrza, Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Barskiej – starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora ,złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2021 Zarządzenie Nr V/48/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Justyny Gapskiej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły