Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr V/47/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej” Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr V/46/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Słowackiego w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr V/49/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna i powołania zespołu spisowego Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 Zarządzenie Nr V/45/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2019 Zarządzenie Nr V/41/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Zarządzenie Nr V/44/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Solec Kujawski „Bezpieczna Gmina” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.03.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Rogowskiej w związku z objęciem stanowiska Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Zarządzenie Nr V/40/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Zarządzenie Nr V/39/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Zarządzenie Nr V/38/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły