Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej 80a w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 22 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.02.2019 Zarządzenie Nr V/33/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.02.2019 Oświadczenie majątkowe Barbary Białkowskiej w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego w kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.02.2019 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk – Burmistrza Solca Kujawskiego złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Burmistrza kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr V/19/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2019 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – Robotnika Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Zarządzenie Nr V/24/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Zarządzenie Nr V/31/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły