Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej 80a w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 22 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.02.2019 Zarządzenie Nr V/33/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.02.2019 Oświadczenie majątkowe Barbary Białkowskiej w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego w kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.02.2019 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk – Burmistrza Solca Kujawskiego złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Burmistrza kadencji 2018 – 2023 Szczegóły