Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr V/6/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr V/3/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7 w Solcu Kujawskim oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie Nr V/4/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie Nr V/2/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 Zarządzenie Nr IV/58/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.01.2019 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Burmistrza Solca Kujawskiego kadencji 2014 – 2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.01.2019 Oświadczenie majątkowe Mariusza Zamorowskiego złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Przewodniczącego RM kadencji 2014 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr V/21/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr V/23/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr V/22/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły