Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie Nr V/1/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim i Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie Nr V/18/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.12.2018 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. realizacji inwestycji w Referacie Realizacji Inwestycji Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.12.2018 Oświadczenia majątkowe Bartłomieja Czaki złożone w związku z objęciem funkcji Radnego RM kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.12.2018 Oświadczenie majątkowe Alicji Żaguń złożone w związku z objęciem funkcji Radnej Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 Szczegóły