Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Barskiej – starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora ,złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2021 Zarządzenie Nr V/48/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Justyny Gapskiej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Justyny Żebrowskiej – Dudek – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Lutowskiego – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Kubiaka – Dyrektora Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Nowaka – Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Substyk – Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Aliny Kowalskiej – Skarbnika Gminy, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Reginy Osińskiej – Dyrektora Soleckiego Centrum Kultury, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły