Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2018 Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Zarządzenie Nr V/13/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskich w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. wraz z załączeniu Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego Szczegóły