Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.11.2018 Zarządzenie Nr IV/140/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 Zarządzenie Nr IV/145/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 Zarządzenie Nr IV/144/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz przyłączem wodociągowym w ramach projektu pn.: „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” , fontanny wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz oświetlenia terenu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 Zarządzenie Nr IV/142/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/176/17 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.10.2018 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.10.2018 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. obsługi kancelarii w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/418/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/417/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/416/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/415/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym Szczegóły