Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, zmienionej Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 Uchwała Nr LII/413/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 Uchwała Nr LII/412/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Zarządzenie Nr IV/140/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 Zarządzenie Nr IV/145/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 Zarządzenie Nr IV/144/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz przyłączem wodociągowym w ramach projektu pn.: „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” , fontanny wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz oświetlenia terenu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 Zarządzenie Nr IV/142/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/176/17 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły