Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i gminy Solec Kujawski za okres od 2014 do 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Zarządzenie Nr IV/136/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Zarządzenie Nr IV/129/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego dostępu do Internetu przez sieć Hot Spotów dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 Zarządzenie Nr IV/133/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 Zarządzenie Nr IV/132/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Zarządzenie Nr IV/134/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 Zarządzenie Nr IV/131/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły