Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2018 Zarządzenie Nr IV/117/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/398/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/397/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/396/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/394/18 Rady Miejskiej w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Zarządzenie Nr IV/115/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Zarządzenie Nr IV/116/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego Szczegóły