Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.08.2018 Uchwała Nr XXXIII/290/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/114/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji i przebudowy segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/112/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły