Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Kaczan – Radnej Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Kamilli Jaworskiej – Radnej Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Mariusza Damrata – Radnego Rady Miejskiej, Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Mateusza Czyżewskiego – Radnego Rady Miejskiej, Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Dariusza Chojnackiego – Radnego Rady Miejskiej, Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Andrzeja Bąbki – Radnego Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Mariusza Zamorowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Zarządzenie Nr IV/125/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Zarządzenie Nr IV/126/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły