Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/394/18 Rady Miejskiej w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Zarządzenie Nr IV/115/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Zarządzenie Nr IV/116/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Uchwała Nr XXXIII/290/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Szczegóły