Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenie Nr VI/90/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: „Plac zabaw na Osiedlu Leśnym” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenia Nr IV/89/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisja Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia w ramach inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Urzędu” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała Nr XLVI/371/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/388/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przywrócenia nazwy ulicy 22 Lipca w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/386/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły