Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.06.2018 Zarządzenie Nr IV/75/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 Zarządzenie Nr IV/79/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 Zarządzenie Nr IV/78/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia regulaminu VI Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego – Sołtysiada Powiatowe 2018 „W jaskini Sołtysa” Szczegóły
Akty prawne 04.06.2018 Zarządzenie Nr IV/76/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Zarządzenie Nr IV/66/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.05.2018 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim…. Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły