Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Agnieszki Dorawy, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mariusza Damrata, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Grażyny Bieniek, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Bąbki, złożone do 30 kwietnia2021 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Solec Kujawski na okres 3 lat Szczegóły
Akty prawne 26.04.2021 Uchwała Nr XXVII/230/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2021 Uchwała Nr XXVII/229/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 21.04.2021 Zarządzenie Nr V/47/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Protokół z XXVII sesji RM z dnia 16.04.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Zarządzenie Nr V/46/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły