Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/224/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Zarządzenie Nr V/36/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Garbary – Leśna w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brukselskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Porządek obrad XXVI sesji RM zaplanowanej na 26.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie od 16 listopada 2020 r. do 28.02.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 18.03.2021 Zarządzenie Nr V/35/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły