Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Mateusza Czyżewskiego, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Dariusza Chojnackiego, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Andrzeja Bąbki, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr IV/62/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr IV/61/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr IV/60/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysław Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.05.2018 Zarządzenie Nr IV/57/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania losowania publicznego wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Zarządzenie Nr IV/52/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 Zarządzenie Nr IV/56/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 Zarządzenie Nr IV/54/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie robót termo modernizacyjnych w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” Szczegóły