Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Sebastiana Wryczy – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Barbary Jabłońskiej – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Barbary Jabłońskiej, złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Iwony Konaszewskiej – Zastępcy Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Hanki Stamm – Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Wawrzyniaka – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Reginy Osińskiej – Dyrektora Soleckiego Centrum Kultury, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Justyny Żebrowskiej – Dudek – Dyrektora Spraw Obywatelskich, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Cezarego Balla – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły