Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Krystyny Mikulskiej, Pełnomocnika Burmistrza MiG, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Aliny Kowalskiej, złożone do 30 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Magdaleny Rudnej – Plewa, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Barbary Białkowskiej, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Zarządzenie Nr IV/63/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietnika i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD i 12 MW” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Alicji Żaguń, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Tadeusza Szczepańskiego, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Zygmunta Sołtyszewskiego, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Teresy Skorek, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Jerzego Nowaka, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły