Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/44/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Zarządzenie Nr IV/43/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.03.2018 Oświadczenie majątkowe – Małgorzata Szalewska Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/347/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/346/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/345/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/344/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły