Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 09.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/42/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/41/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/44/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Zarządzenie Nr IV/43/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.03.2018 Oświadczenie majątkowe – Małgorzata Szalewska Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/347/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/346/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły