Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 28.03.2018 Oświadczenie majątkowe – Małgorzata Szalewska Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/347/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/346/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/345/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/344/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 Zarządzenie Nr IV/39/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 Uchwała Nr XL/340/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski B Szczegóły
Akty prawne 20.03.2018 Zarządzenie Nr IV/40/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu statutu Gminy Solec Kujawski Szczegóły