Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2018 Odszukanie dokumentacji archiwalnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2018 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Zarządzenie Nr IV/5/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2018 Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu Szczegóły