Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.03.2018 Zarządzenie Nr IV/36/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 15.03.2018 Zarządzenie Nr IV/34/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/176/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.03.2018 Zarządzenie Nr IV/37/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.03.2018 Zarządzenie Nr IV/33/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji oraz przebudowy budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim w ramach rewitalizacji społeczno – gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 Uchwała Nr XXXIX/332/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 Zarządzenie Nr IV/31/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na plakat z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „WOLNA POLSKA” i powołania Komisji Konkursowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.03.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 Zarządzenie Nr IV/32/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr IV/30/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr IV/28/18 Burmistrza MiG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły