Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.02.2018 Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/336/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r. Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/335/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/334/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 Zarządzenie Nr IV/29/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/339/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/337/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły