Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Porządek obrad XXVII sesji RM zaplanowanej na 16.04.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2021 Zarządzenie Nr V/41/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 26.03.2021 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 Obwieszczenie z dnia 1.04.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujący o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia….. Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie Nr V/40/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/228/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/227/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r. Szczegóły