Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2021 Zarządzenie Nr V/27/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.02.2021 Zarządzenie Nr V/26/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 15.02.2021 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości…. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2021 Zarządzenie Nr V/25/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.02.2021 Zarządzenie Nr V/24/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.02.2021 Zarządzenie Nr V/23/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel Szczegóły
Akty prawne 15.02.2021 Zarządzenie Nr V/22/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.02.2021 Uchwała Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2021 Uchwała Nr XXV/219/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2021 Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Szczegóły