Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr IV/4/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr IV/3/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowani ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr IV/2/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr IV/184/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr IV/182/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 29 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły