Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/311/17Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 Zarządzenie Nr IV/179/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 Zarządzenie Nr IV/178/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 Zarządzenie Nr IV/176/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły