Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie Nr V/40/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/228/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/227/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/226/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Garbary – Leśna w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/225/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brukselskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/224/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Zarządzenie Nr V/36/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Garbary – Leśna w Solcu Kujawskim Szczegóły