Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/49/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr IV/129/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Zarządzenia Nr IV/124/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 Zarządzenie Nr IV/127/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr IV/126/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr IV/125/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr IV/123/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Szczegóły