Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2021 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie od 16 listopada 2020 r. do 28.02.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 18.03.2021 Zarządzenie Nr V/35/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.03.2021 Zarządzenie Nr V/34/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 12.03.2021 Zarządzenie Nr V/33/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr V/177/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.03.2021 Zarządzenie Nr V/32/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr V/153/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.03.2021 Zarządzenie Nr V/21/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.03.2021 Zarządzenie Nr V/31/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.03.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.03.2021 Oświadczenie majątkowe Wojciecha Lutowskiego złożone w związku z zakończeniem sprawowania funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr V/30/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły