Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.05.2017 Zarządzenie Nr IV/69/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 Zarządzenie Nr IV/68/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 Zarządzenie Nr IV/31/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 Zarządzenie Nr IV/30/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 Zarządzenie Nr IV/65/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 Zarządzenie Nr IV/62/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika sekcji usług socjalnych i świadczeń – Moniki Słembarskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych Szczegóły