Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza – Barbary Białkowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Alicji Żaguń Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Tadeusza Szczepańskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Zygmunta Sołtyszewskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Teresy Skorek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Jerzego Nowaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Michała Kuligowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Macieja Kuligowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Beata Kołoty Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Małgorzaty Kaczan Szczegóły