Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Macieja Kuligowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Beata Kołoty Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Małgorzaty Kaczan Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Kamilli Jaworskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Mariusza Damrata Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Mateusza Czyżewskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Dariusza Chojnackiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Andrzeja Bąbki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej – Mariusza Zamorowskiego Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie Nr IV/58/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty budowlane i instalacyjne w ramach termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły