Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.09.2021 Zarządzenie Nr V/84/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 09.09.2021 Zarządzenie Nr V/85/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Uchwała Nr XXXII/254/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Uchwała Nr XXXII/253/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 01.09.2021 Zarządzenie Nr V/83/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 30.08.2021 Protokół z XXXII sesji RM z dnia 27.08.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Zarządzenie Nr V/82/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przydomowych kompostowników znajdujących się na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonych w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/255/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/258/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/259/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego Szczegóły