Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 04.03.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.03.2021 Oświadczenie majątkowe Wojciecha Lutowskiego złożone w związku z zakończeniem sprawowania funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr V/30/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr V/29/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr V/28/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 02.03.2021 Zarządzenie Nr V/27/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.02.2021 Zarządzenie Nr V/26/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 15.02.2021 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości…. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2021 Zarządzenie Nr V/25/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.02.2021 Zarządzenie Nr V/24/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły