Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/32/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Prowadzenie monitoringu środowiskowego oraz sprawowanie funkcji eksperta do spraw remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych w partnerskim Projekcie międzynarodowym ReSites wraz z opracowaniem metody ich unieszkodliwienia” Szczegóły
Akty prawne 17.03.2017 Zarządzenie Nr IV/25/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/28/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/27/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/26/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/29/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/4/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w2017 r.” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 Zarządzenie Nr IV/24/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Hanki Sawickiej 8A, 8B, 8C w Solcu Kujawskim, dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 Zarządzenie Nr IV/23/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Hanki Sawickiej 8A, 8B, 8C w Solcu Kujawskim, dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 Zarządzenie Nr IV/22/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gminy Solec Kujawski Szczegóły